Évzáró taggyűlés

  • Posted on: 19 May 2015
  • By: kutya

Tisztelt Tagtársak !

A 2014-s évet lezáró taggyűlésünket a vezetőség nevében 2015. május hó 28.-én du. 18 órára összehívom.

Határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlés időpontja : 2015. május hó 28. 18 óra 30 per.

Helyszín: Polgármesteri hívatal kistanácskozó terme.

Tervezett napirendi pontok :

Elnökség beszámolója a 2014-s évről.

FB beszámolója a 2014-s évről

2014. évi és közhasznú jelentés elfogadása

Tisztségviselő választás , alapszabály módosítás

Bejelentések .

A napirendek fontosságára tekintettel kérem minden tagdíjfizető tagtárs megjelenését.

A taggyűlés nyílvános, azon szavazati jog nélkül bárki részt vehet.

A vezetőség nevében : Dobruczky Zsolt elnök

Szarvas . 2015. május hó 14.