Pályázat

Kedvezményezett: Kajak-Kenu Club Szarvas
Támogatási összeg: 1.321.350,-Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt összköltsége: 1.321.350,-Ft
Projektazonosító: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00295.

Projekt címe: „Körös-Kupa Sándor Tamás Emlékverseny megrendezése az I. Szarvasi Amatőr Street Workout Versennyel közösen egy Ifjúsági Vízisport Nap keretein belül”
Pályázati felhívás kódszáma és címe: TOP-7.1.1-16-H-048-4-5-7. - "Városi, nemzetiségi programok szervezése”


Projekt célja: Projektünk és rendezvényeink célja a helyi fiatalok, idősek és nemzetiségiek aktivizálása, és részükre olyan programok megvalósítása, amellyel az egészséges életmódot, a rendszeres testmozgást tudjuk népszerűsíteni, vonzóvá tenni számukra. További célunk a helyi sporthagyományok ápolása, a sportörökség és szellem életben tartása, továbbörökítése a fiatalabb generációk számára. Szeretnénk taglétszámunkat növelni, ezzel is még több helyi fiatalt a rendszeres testedzésre rávenni. Továbbá a nemzetiségieket is aktivizálni szeretnénk, hogy jobban folyjanak bele a helyi sportéletbe, ezáltal elérve a társadalmi integrálásuk meggyorsítását és egyszerűsítését. Színesíteni kívánjuk mind a sportolási, mind a kikapcsolódási lehetőségeket Szarvason, előbbit a street workout pályánkkal, utóbbit az extra, innovatív elemeket is tartalmazó versenyprogramjainkkal. További célunk a helyi identitástudat erősítése, és a sportélet által, alulról szerveződő módon a helyi közösség erősítése, közösségépítés.

A projekt keretein belül beszerzésre kerül egy street workout pálya, amelyhez kapcsolódóan rendezvényszervezéshez kapcsolódó szolgáltatások, munkabér és előkészítési költségek kerülnek elszámolásra.

 

A projekt az Európai Unió és az Európai Szociális Alap, valamint Magyarország Kormányának társfinanszírozásával valósul meg.